Home

Logo

introductie omslagen klein02

Ganzevoort RuardDe Universiteit van Nederland naeemt maandelijks vier collegereeksen op met de beste hoogleraren van Nederland. Deze maand vier colleges van prof. dr. Ruard Ganzevoort over religie en samenleving.

In Nederland is de groep mensen die zegt “spiritueel” te zijn tegenwoordig even groot als de groep kerkgangers. Maar wat is dat eigenlijk, spiritualiteit? Ruard Ganzevoort (Vrije Universiteit) vertelt je hoe de mens al eeuwenlang een soort doe-het-zelf religie in elkaar knutselt, waarbij er ook ruimte is voor ook allerlei oudere tradities (de kerstboom!) en andere vormen van devotie en spiritualiteit (Lourdes). Maar telt dat Boeddhabeeld dat jij in het tuincentrum gekocht hebt, dan ook? Dat hoor je in dit college!

Bekijk ook de andere colleges in deze serie:
Waarom staat er “God zij met ons” op ons geld als kerk en staat gescheiden zijn?
Als God almachtig is, waarom maken gelovigen zich dan druk als je hem beledigt?
Waarom hebben gelovigen vaak een probleem met homoseksualiteit?
Kun je beter met tegenslag omgaan als je gelooft?

Handelingen2015 4 omslagTheologiseren met kinderen

Recente ontwikkelingen

Het begrip ‘theologiseren met kinderen’ roept bij velen spontaan heel wat vragen op. Wat is ‘theologiseren’? Wie wordt tot de groep ‘kinderen’ gerekend? In dit nummer van Handelingen kunt u kennismaken met nieuwe lijnen in onderzoek en vaak onbekende praktijken. "Al lezend worden daarbij enkele verrassende inzichten duidelijk", zo schrijft hoofdredacteur Hans Schilderman in zijn Aan de lezer. Wilt u zich vast laten verrassen, lees dan het inleidende artikel van de editieredactueren Annemie Dillen en Jos de Kock. En voor nog meer info over dit nummer kunt u het overzicht van dit nummer bekijken.

In dit nummer wordt twee keer verwezen naar een digitaal artikel:
- p.5: Kerkelijk werkers en predikanten. Onderzoek 2014
- p.17: Pionieren en lekepreken
Als u hierboven op een titel klikt kunt u het artikel rechtstreeks downloaden

2016/1

Radicaal geloven

beeld aankondiging 2016 1Een generatie geleden was ‘radicaal geloven’ nog een vanzelfsprekende uitdrukking die naar de religieuze identiteit van mensen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van kerken verwees. Maar de religieuze cultuur in Nederland is gedurende de afgelopen decennia ingrijpend veranderd: van een verzuilde naar een geseculariseerde samenleving; van een volkskerk naar een lokale vrijwilligerskerk; van een christelijke samenleving naar een multiculturele cultuur. Radicaal geloven is in zo’n samenleving vaak eerder een probleem. Omdat orthodox zijn niet zo vanzelfsprekend is, omdat fundamentalisme een bedreiging vormt, of omdat het in lijkt te gaan tegen alles dat we modern noemen. Hoe radicaal kun je geloven zonder een merkwaardige exoot of verdachte extremist te zijn? Een belangrijke vraag, al was het maar omdat ieder geloof behalve intrinsiek religieuze motieven ook enigerlei radicaliteit vraagt om zich in een seculiere samenleving te kunnen profileren. Voor de redactie van Handelingen reden genoeg om auteurs vanuit verschillende academische disciplines de mogelijkheden en onmogelijkheden van radicaal geloven in de moderne tijd te laten toelichten. Dat levert een spannend en actueel themanummer op met een rijk palet aan religieuze, theologische, culturele, juridische en maatschappelijke bijdragen.

Verschijnt begin maart

zin in de ouderdom rosmolen baardwijkOp het symposium 'Vensters op de ouderdom' van 27 november in Amersfoort is het boek Zin in de ouderdom gepresenteerd, geschreven door Jan van Baardwijk en René Rosmolen. ‘Een uitvoerige excursie langs de vragen die een mens bestormen als de arbeidsplicht ophoudt en het ‘golfen’ te weinig blijkt te bieden’, aldus Bert Keizer. En Frits de Lange schrijft: ‘Voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. ... dicht op de rimpelige huid geschreven.’
Zie voor meer info: Zin in ouderdom

Laatste wijziging

  • op maandag 01 februari 2016, 15:17 uur