menu

Welkom!

U bevindt zich op de website van Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, het voormalige Praktische Theologie. Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen.


Hier vindt u:
- een overzicht van de huidige en vorige jaargangen van het tijdschrift
- de (vaak uitgebreidere) artikelen die niet in de papieren versie van Handelingen
  werden gepubliceerd
- de literatuurberichten die een overzicht geven van recent verschenen publicaties
  op een deelterrein van de praktische theologie en religiewetenschap

17-04-15

'Het is mooi geweest'

Over de goede dood en het goede leven

Symposium Religie en Zorg, vrijdagmiddag 19 juni 2015. Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Deelname is gratis; aanmelding is wel verplicht: https://www.ru.nl/ftr/careerservice/alumni/kopie-aanmelding

Meer informatie over dit symposium krijgt u als u hier klikt

Literatuurbericht godsdienstpedagogiek

Het literatuurbericht godsdienstpedagogiek dat in het laatste nummer van Handelingen wordt aangekondigd, verschijnt door omstandigheden later op de deze website

02-03-15

Nieuwste nummer 2015/1

Kathedraal van Reims, Frankrijk

Tussen bevlogenheid en burn-out

Voorgangers en hun welbevinden
Een substantieel aantal pastores lijdt aan vermoeidheid, burn-out en verlies aan motivatie en bevlogenheid. Werken in de kerk is in deze tijd bepaald geen sinecure. Een recent onderzoek naar het welbevinden van pastores in de Protestantse Kerk in Nederland laat zien dat het verhoudingsgewijs met burn-out wel meevalt, maar dat er wel iets mis is met de bevlogenheid van voorgangers. Dat is een serieus signaal, vooral tegen de achtergrond van de kerk als ‘ideële organisatie’. Wat is er aan de hand in de kerk?
Dit themanummer Handelingen concentreert zich op de vraag welke factoren een rol spelen in de bevlogenheid van pastores en langs welke wegen er gewerkt kan worden aan het welbevinden van voorgangers en hun motivatie voor het werk in de kerk.

 

Zie voor meer info over dit nummer Aan de lezer van hoofdredacteur Hans Schilderman, en het uitgebreidere overzicht van dit nummer.

Dit nummer verschijnt 10 maart 2015

Naar boven

Het nieuwste nummer is te bestellen voor slechts € 14,50
Of bestel een proefabonnement: 2 nummers voor € 17,50

02-03-15

Komende nummers

Wat komt er in de komende nummers?

2015/2

Casusnummer: Missionair kerk zijn in het dorp
Dit nummer staat in het teken van missionaire presentie in het dorp. We zien momenteel met name in de steden veel nieuwe missionaire initiatieven, maar ook in dorpen wordt gezocht naar presentie en dienst. Centraal staan zeven korte praktijkberichten van voorgangers waarin ze schrijven over hun missionaire zoektocht. Telkens is er vervolgens een wetenschapper die in briefvorm reflecteert op de casus. Stefan Paas, hoogleraar missiologie, schrijft aansluitend een bredere reflectie rond missionair kerk zijn. De beide redacteuren van het nummer, Henk de Roest en Sake Stoppels, schrijven een slotbeschouwing. Het nummer bevat ook een interview met Joep de Hart en een trendbericht inzake godsdienstpsychologie.

2015/2 verschijnt begin juni

2015/3 verschijnt begin september, bibliodrama

2015/4 verschijnt begin december, Theologiseren met kinderen

 

Naar boven

Beeldmeditatie

De beeldmeditaties staan nu ook op de website.

Naar boven

Literatuurberichten

Helaas zijn door een technische storing de literatuurberichten momenteel niet op de gebruikelijke wijze als pdf-document te downloaden. Wilt u een literatuurbericht als pdf-bestand ontvangen, stuur dan een verzoek daartoe naar de webredacteur

In de papieren versie van Handelingen 2014/1 is een fout geslopen in het trendbericht van Henk de Roest. Daarom stellen we het artikel nu digitaal beschikbaar. U kunt het downloaden als pdf-bestand door te klikken op trendbericht

 

Gezocht: casus

Handelingen neemt regelmatig casussen met reflectie op. Een casus is de beschrijving van een praktijksituatie, uitmondend in eerste overwegingen (evaluatie) met een centrale vraag of een gericht handelingsvoorstel. Het onderwerp van de casus biedt ‘stof tot denken’ en nodigt uit tot eigen reflectie of experimenteren. De auteur van de casus is een van de actoren. Hij of zij schrijft vanuit de eigen rol en het eigen perspectief.

Een casusbeschrijving heeft een opbouw in drie delen:

- situatiebeschrijving (context, betrokken actoren)
- beschrijving van een gebeuren
- eerste overwegingen (motivatie, legitimatie, problematisering), vraagstelling of handelingsvoorstel 

Bij de casus wordt door een tweede auteur een reflectie geschreven, in open dialoog met de casus-auteur. Deze auteur wordt door de redactie aangezocht.

Degene die een casus instuurt, krijgt van de redactiesecretaris bericht of de casus wordt aangenomen of bepaalde wijzigingen behoeft. Na goedkeuring wordt de casus binnen een termijn van twee jaar geplaatst. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt met de auteur overlegd. Een ingediende casus mag in die periode niet elders worden gepubliceerd.

Naar boven

Laatste Nieuws:

Bestemd voor gezegend leven

Lijnen in het werk van Riet Bons-Storm

lees meer >