Home

Logo

introductie omslagen 2018 1

beeld aankondiging 2018 2 2018/2 Verlangen naar stilte

Er is onmiskenbaar een verlangen naar stilte waarneembaar. Werkgevers stellen mailvrije periodes in en mensen gaan op wifi-loze plekken op vakantie. In vliegvelden, winkelcentra, ziekenhuizen en scholen worden stiltecentra ingericht om zich – zij het even – af te zonderen van de vele beelden en geluiden. Na gebeurtenissen met heftige emoties (moord, ongeluk, ramp) worden stille tochten gehouden om te rouwen en te verwerken. Plaatsen van stilte als kloosters en abdijen kennen lange wachtlijsten van mensen die verlangen naar stilte.
Vanuit praktisch-theologisch en religiewetenschappelijk oogpunt is het verlangen naar stilte een actueel en interessant fenomeen. Nieuwe manieren vermengd met oude worden gevonden om de stilte te laten ontstaan.
In het juni-themanummer van Handelingen wordt het verlangen naar stilte benaderd als handelingsvraagstuk aan de hand van twee belangrijke vragen. Op de eerste plaats: wat houdt het verlangen naar stilte in? Nagegaan zal worden hoe mensen gehoor geven aan hun verlangen en stilte kunnen laten ontstaan. Deze vraag komt onder andere aan bod in bijdragen over stiltewandelingen, over werken met stilte en beweging, en over de kwaliteit van de stilte. En op de tweede plaats: hoe kunnen mensen in hun verlangen worden ondersteund? Nagegaan wordt hoe het verlangen ondersteund en hoe vormen en manieren worden gevonden om te zijn in de stilte. Deze vraag komt ter sprake in bijdragen over stilte in begeleidingssituaties, over de pedagogische bijdrage van stilte aan de ontwikkeling van studenten en young professionals, en over de verstilde onderscheiding.

Editieredactie: Theo van der Zee

Verschijnt juni 2018

 2018/3 De pastor en seksueel misbruik (werktitel)

De wereldwijde aandacht voor seksueel geweld levert voor de geestelijk verzorger/pastor veel vragen op. Waar moet de pastor alert op zijn, en wanneer zal de pastor initiatieven nemen in een gesprek om iets aan het licht te brengen? Wat doet een pastor wanneer een lid van de geloofsgemeenschap beschuldigd wordt en de pastor sterke vermoedens heeft dat het een (wraak)actie betreft die niet op waarheid berust? Welke theologische vragen rondom schuld en vergeving rijzen er, en wanneer is de tijd rijp om dat aan de orde te stellen? Onder welke condities kan dat eigenlijk? En als je als pastor zelf ooit misbruikt bent, breng je dat dan naar buiten om herkenning en openheid te bevorderen, of juist niet omdat je bang bent dat je voor daders niet meer aanspreekbaar zult zijn?
Eigenlijk loopt de kerk al decennia voorop in het aan de orde stellen van deze vragen. Ten behoeve van het handelen van de professionals, brengen we de stand van zaken en dilemma’s echter opnieuw voor het voetlicht. Want misbruik is overal, vergeving vrijwel nergens.

Verschijnt september 2018

 

2018/4 KPV, supervisie en interreligieuze communicatie (werktitel)

Thematiek: hoe verplaats je je in de geestelijke religieuze ervaringen van de ander? De kern van de KPV-training is een groepsproces. De dialoog tussen trainees van verschillende achtergronden leidt tot vruchtbare ontmoeting. Het hermeneutische proces van het verstaan van de ander is ingewikkeld. Je kunt allerlei theoretische concepten hebben maar de werkelijke ontmoeting van de ander is iets totaal anders.

Editieredactie: Theo van Leeuwen

Verschijnt december 2018

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op donderdag 22 maart 2018, 23:05 uur