Home

Logo

introductie omslagen 2018 4

Handelingen2018 4 omslagVariatie werkt: in die titel van zijn Aan de lezer vat hoofdredacteur Hans Schilderman misschien wel op de meest pregnante wijze samen waar dit nummer van Handelingen over gaat. Editieredacteur Theo van Leeuwen maakt in zijn inleidende artikel duidelijk waar het dan om gaat: in onze in religieus en levensbeschouwelijk opzicht snel veranderde en veranderende samenleving, met als gevolg een grote diversiteit, staan de werkers in professionele zorg- en begeleidingspraktijken, evenals hun opleiders, voor de uitdaging hoe om te gaan met die diversiteit. Dat wordt toegespitst op de Klinisch Pastorale Vorming. KPV-opleiders en trainees geven antwoord op de vraag 'hoe wordt geleerd aan en van de diversiteit?' Maar ook het begrip 'diversiteit' zelf wordt kritisch onder de loep genomen, de ingewikkeldheid en kansen van interrelieus onderwijs worden besproken, en de moeite van de werkelijke ontmoeting met de vreemde ander wordt beschreven. Ook in de beeldmeditatie Zwarte vlucht lijkt diversiteit een thema. Kortom, een interessant en divers nieuw nummer. U kunt het zelf zien in het overzicht van dit nummer.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Raad KPV
Het themanummer 2018/4 van Handelingen is gewijd aan leren in diversiteit, een aspect waar iedereen die begeleiding geeft, mee te maken heeft. Het is een nummer met casuïstiek en reflectie, uit diverse contexten waarin mensen leerbegeleiding ontvangen: opleiding, parochie, gemeente, zorg, welzijn en justitie. Door een studiemiddag (13 maart 2019) aan dit themanummer te koppelen wil de redactie met haar lezers en andere geïnteresseerden in contact treden, net zoals dat eerder gebeurde. De studiemiddag is met name gericht op mensen met een (leer)begeleidingspraktijk in de genoemde contexten.

Op het symposium zal ruim aandacht besteed worden aan de ervaringen van deelnemers met diversiteit in begeleiding, mogelijkheden en knelpunten.

Alle info vindt u op deze website

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

beeld aankondiging 2019 12019/1 Wereldchristendom in Nederland

Onze omgeving en de media zorgen ervoor dat de scenario’s die horen bij migratie deel uitmaken van het alledaagse leven. Er is geen wereldregio die niet te maken heeft met het fenomeen van de menselijke mobiliteit en elke samenleving geeft een eigen betekenis aan deze ervaring.
In de landen waar migranten aankomen zijn er mensen die met angst reageren, een gevoel dat tot uiting komt via verschillende modaliteiten: als bedreiging van de cultuur, als gevaar voor de economische stabiliteit en de welvaart en als risico voor de veiligheid. Voor veel migranten betekent de ervaring van ontworteling een periode van onzekerheid, een crisis die aan de grondvesten van hun identiteit en diepe overtuigingen raakt.
Het Handelingen-themanummer ‘Wereldchristendom in Nederland’ belicht verschillende elementen van de migratie. Na een inleiding vanuit de centrale invalshoeken van Migration Studies volgen artikelen over migratiegeschiedenis, de participatie van migranten in protestantse, orthodoxe en rooms-katholieke gemeenschappen, de geestelijke zorg in multireligieuze settingen, en tot slot een reflectie op de betekenis van de migratie voor de toekomst van het christendom in Nederland.

Editieredactie: Jorge Castillo Guerra

Verschijnt maart 2019

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 15 januari 2019, 20:43 uur