Home

Logo

introductie omslagen 2019 2

Handelingen2019 2 omslagDit nummer van Handelingen, gewijd aan case studies, wil aantonen hoe waardevol juist deze onderzoeksvorm is voor wie zich met praktische theologie en religiewetenschap bezighoudt. Zulk kwalitatief onderzoek is bij uitstek geëigend om de concrete werkelijkheid van de pastorale, kerkelijke of institutionele praktijk kritisch te beschrijven en te bevragen. "Case studies blijken boeiende, want concrete en levendige, onderzoeksresultaten die uitnodigen tot eigen reflectie en verdere doordenking. Ze weerspiegelen de zoektocht van de praktische theologie om het uniek-concrete te beschrijven met het oog op concrete handelingsaanwijzingen. Wat wil een lezer van Handelingen nog meer?, zo eindigt editieredacteur Hans Schaeffer zijn inleidende artikel. Of onder zulke studies ook het lezen van romans valt? Voor onze hoofdredacteur waarschijnlijk niet, want die leest hij niet, zo verklapt hij in zijn Aan de lezer. Dat genoemde zoektocht ons prima gelukt is, zoals hij concludeert, daarvan kunt u een indruk krijgen in het overzicht van die nieuwe boeiende nummer van Handelingen.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

beeld aankondiging 2019 32019/3 Religiositeit in Nederland

Regelmatig is religiositeit in Nederland in het nieuws. Meestal als er heftige gebeurtenissen zijn, zoals de aanslag in een Utrechtse tram.
Het recente SCP-rapport geeft aanleiding te denken dat religie compleet verdwijnt, ook al floreert het aan protestants-orthodoxe zijde. De misbruikrapporten in de rooms-katholieke kerk en de bisschoppelijke synode hierover versterken dat beeld in de media, terwijl de inspirerende Wereldjongerendagen alleen op zondagochtend op een kleine zender aandacht krijgen. Daarnaast neemt de islam in omvang en betekenis toe. Wat betekent dit voor de mogelijkheden tot interculturele integratie en voor het religieuze landschap als geheel?

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schaeffer Hans02Vrijdag 28 juni 2019 zal Handelingen-redactielid prof. dr. Hans Schaeffer zijn ambt aanvaarden als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Hij zal dat doen door het uitspreken van een inaugurele rede, getiteld: Liturgie als centrum van kerkzijn. Over de relatie tussen praktische ecclesiologie en liturgie. De samenkomst wordt gehouden in de Burgwalkerk, Burgwal 60 te Kampen en begint om 15:00 uur. Bij deze gelegenheid wordt het nieuwste boek van prof. Schaeffer gepresenteerd: Praktisch-theologische reflecties op kerkzijn.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Stoppels Sake02Op 21 juni 2019 start het Lectoraat Zingeving in Nieuwe Geloofsgemeenschappen aan de Christelijke Hogeschool Ede. Tijdens  de officiële start hiervan zal voormalig redactielid van Handelingen dr. Sake Stoppels als lector worden geïnstalleerd. Voorafgaand aan de lectorale rede organiseert het lectoraat een interactieve ontmoeting rond het verstaan van theologische uitdagingen in missionaire situaties. Als genodigde of andere geïnteresseerde bent u van harte welkom.
Meer info en aanmelding op deze website.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op vrijdag 31 mei 2019, 18:07 uur