Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 4

Handelingen2020 4 omslag'Hoera, het is een mens'. Een geboorteslinger met die tekst is niet te koop, zo is de ervaring van onze hoofdredacteur. Hij vindt er de Ruimte in om "een enkelvoudig concept van mannelijkheid ter discussie te stellen." Dat is dan ook wat de editieredacteurs Marco Derks, Peter-Ben Smit en Karin Neutel doen in dit nieuwe nummer van Handelingen. Dat dat veel verder gaat dan een tekst op een geboorteslinger wordt wel duidelijk uit wat zijn in hun Inleidende artikel schrijven: door een veelvoud aan theologisch gelegitimeerde mannelijkheden bloot te leggen – allemaal met eigen vormen van maatschappelijke impact – laat theologisch mannelijkheidsonderzoek in ieder geval zien dat er iets te kiezen valt en dat er niet maar één standaardmodel van, bijvoorbeeld, christelijke mannelijkheid bestaat. Daarmee verliest ook ieder beroep op ‘gewone’, ‘natuurlijke’, of ‘traditionele’ mannelijkheid zijn onschuld en zelfs zijn plausibiliteit. In een vijftal bijdragen wordt dit uitgewerkt, waarbij de relatie tussen mannelijkheid en religie op een aantal verschillende manieren belicht wordt. Zie daarvoor verder het overzicht van dit nummer. Praktische tips geven een handreiking om er nog verder mee te gaan. En als eerste inspiratie daartoe kan zeker ook de beeldmeditatie helpen.

beeld aankondiging 2021 12021/1 Alleen samen?!
Samenwerking in praktisch-theologisch onderzoek

Hoe kunnen professionele en niet-professionele praktijkbeoefenaars samen onderzoek doen en wat betekent een dergelijke benadering voor de toekomst van de praktische theologie?
De aanleiding tot een themacluster over deze vraag in de volgende editie van Handelingen is de verschijning van het boek van Henk de Roest, Collaborative Practical Theology. Engaging Practitioners in Research on Christian Practices (Brill, 2019). Het daagt praktisch theologen uit om empirisch onderzoek te doen samen mét geestelijk verzorgers, parochiepastores en gemeentepredikanten, kerkelijke werkers, kerkenraadsleden, gemeenteleden en parochianen. Ook biedt het een overzicht van relationele onderzoeksbenaderingen.
Het gaat om onderzoek naar bestaande en nieuwe christelijke praktijken, in kerken, maar ook in zorginstellingen of scholen, met het oog op de kennis en verbetering daarvan. Praktisch theologisch onderzoek begint met een verkenning van de vragen van de gemeenschap zelf. Het ideaal is een verbinding van toepasbaar én toetsbaar praktisch-theologisch onderzoek, theologisch onderwijs, ondersteuning van praktijken en de ontwikkeling daarvan. In dit nummer geven vier experts hun visie.

Themaredactie: Henk de Roest & Francisca Folkertsma

Verschijnt maart 2021

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op vrijdag 11 december 2020, 23:00 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.