Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2021 2

Handelingen2021 2 omslagWerkers in de zorg, de kerk en het onderwijs worden net als andere professionals geacht te weten wat te doen. Ze komen in hun werk voor situaties te staan waarin soms wel en soms niet of maar nauwelijks duidelijk is wat er aan de hand is. Om dan te weten wat hen te doen staat, is praktische wijsheid nodig. Zeker als de protocollen, draaiboeken en formulieren hen niet verder helpen. Omdat professionele contexten gekenmerkt worden door complexiteit en ambiguïteit, lijkt praktische wijsheid momenteel meer dan ook gewenst. Dit themanummer geeft zicht op praktische wijsheid in professionele contexten als zorg, kerk en onderwijs en wil gelezen worden als een pleidooi voor meer ruimte voor praktische wijsheid. In de bijdragen van het themacluster in dit nummer wordt daar op meerdere manieren op ingegaan. Met als gemeenschappelijke noemer, aldus de hoofdredacteur in zijn Aan de lezer, de antwoordloze vraag 'wat is wijsheid?' Hopelijk plant dit nummer van Handelingen al een zaadje praktische wijsheid.

beeld aankondiging 2021 32021/3 Levend water

In veel religies staat water symbool voor gezondheid en voorspoed. In het Nieuwe Testament (Johannes 4, 1-30) wordt verteld dat Jezus de bron van levend water is. In de Koran (Soera 21:30) lezen we dat God uit water al het levende heeft gemaakt. Water geeft leven. Helaas is dit vaak ook niet het geval. Voor veel mensen is water dodend, omdat er te veel of te weinig van is, of omdat het water ernstig is vervuild.
In het septembernummer gaan we in op de betekenis van water in religies en op betrokkenheid van religieuze instellingen bij duurzaam waterbeheer. In het eerste artikel wordt vanuit religie (theologie) een relatie gelegd met waterbeheer. In het tweede artikel wordt de omgekeerde weg bewandeld: van waterbeheer naar religie (levensbeschouwing). In de twee volgende artikelen wordt nagedacht over de betekenis van water in respectievelijk christendom en islam en de implicaties daarvan voor groene kerken en moskeeën. In het laatste artikel van het thematisch deel wordt nagedacht over waterbeheer vanuit internationaal en interreligieus perspectief. We sluiten af met twee boekbesprekingen en een masterscriptie over het onderwerp.

Themaredactie: Frans Wijsen

Verschijnt september 2021

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op maandag 02 augustus 2021, 19:05 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.