Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2021 2

Handelingen2021 3 omslag“In de meeste religies neemt water een speciale plaats in”, zo stelt editieredacteur Frans Wijsen in zijn inleidende artikel in dit nummer van Handelingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat religies en religieuze organisaties betrokken zijn bij milieuvraagstukken die met water te maken hebben. Dat is overigens niet voor iedereen vanzelfsprekend. “Dat er ook een spirituele kant aan water zit, is wellicht een blinde vlek”, schrijft de hoofdredacteur in zijn Aan de lezer.
Goede reden dus om stil te staan bij de religieuze en theologische betekenis van water en bij hoe religieuze instellingen omgaan met waterbeheer. En om in te gaan op de ontwikkeling van groene theologie of ecotheologie en op bewustwording en gedragsverandering binnen groene kerken en moskeeën. Hoe dat in dit nummer gebeurt, kunt u gewaarworden in het overzicht. En vergeet daarbij de praktische tips niet. Al kunt u ook meer beschouwend aan uw trekken komen in bijvoorbeeld de beeldmeditatie.

beeld aankondiging 2021 42021/4
Kleur bekennen
Over de publieke rol van de theologie

In 2019 gaf prof.dr Erik Borgman een interview aan Handelingen, waarin hij zich uitspreekt over de rol van de theologie in de publieke ruimte. Zijn stelling: ‘Theologie moet publiek zijn, maar wel precies als theologie.’ Borgman noemt de opleidingen tot geestelijk verzorger als voorbeeld van hoe theologen de oren te veel hebben laten hangen naar wat we dachten dat de samenleving van hen vroeg.
In het laatste Handelingen-themanummer van dit jaar gaat het over de publieke rol van de theologie en in het bijzonder in de opleidingen tot geestelijk verzorger. Erik Borgman doet de aftrap in een artikel waarin hij zijn stellingname uit het interview uitwerkt. Hans Schilderman gaat, naar aanleiding van Borgmans stelling dat de theologie ‘verreligiewetenschappelijkt’ is, in op de verhouding theologie en religiewetenschappen. Vervolgens komen de opleidingen aan het woord. Jan-Marten Praamsma over de hbo-theologieopleidingen, die opvallend genoeg alle een confessionele kleur hebben, en Gaby Jacobs over het opleiden vanuit de kleur van de humanistiek. Tot slot een bijdrage van Guido Schürmann, die het nieuwe werkveld van de geestelijke verzorging thuis coördineert. Juist in dit nieuwe werkveld is de vraag of geestelijk verzorgers kleur moeten bekennen actueel.

Themaredactie: Eric Luiten

Verschijnt december 2021

 

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op donderdag 26 augustus 2021, 16:01 uur

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.