Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2022 3

LeHandelingen2022 3 omslages nu het nieuwste nummer, Opleidingssupervisie 

Opleidingssupervisie in de actuele context van opleiding en praktijk krijgt vaak niet de aandacht die zij verdient. Wij willen dat met dit themanummer van Handelingen veranderen. Zo begint themaredacteur dr. Michael Scherer-Rath zijn inleidende artikel.

Het werkveld van de traditionele pastorale zorg is al jaren sterk veranderd. Dat heeft gevolgen voor de opleiding van toekomstige professionals binnen dit veld. Masteropleidingen met beroepsopleidingen voor pastoraat en geestelijke verzorging, omvatten een verplichte beroepsstage met een supervisorisch begeleidingstraject, de zogenaamde ‘opleidingssupervisie’. De professionals in opleiding bespreken de opgedane ervaringen reflecteren hierop. Centraal staat de integratie van persoonlijke en professionele identiteit. De ontwikkelingen van de culturele en maatschappelijke context hebben een grote invloed op de ervaringen van de professionals in opleiding en de manier hoe zij hiermee om kunnen gaan. Zo is de betekenis van religie en levensbeschouwing duidelijk veranderd en het rollenmodel van professionals in het werkveld voortdurend in ontwikkeling.
In dit nummer van Handelingen schetsen opleidingssupervisoren van opleidingen voor Pastoraat en Geestelijke Verzorging in Nederland (hbo-bachelor, hbo-master en wo-master) actuele ontwikkelingen en thema’s die zij in hun supervisiepraktijk tegenkomen. Om zo uitdagingen op te sporen voor toekomstige professionals binnen het werkveld van Pastoraat en Geestelijke Verzorging, en voor supervisoren die hen begeleiden bij het leren reflecteren op mogelijkheden om met deze uitdagingen om te gaan.
In het inleidende artikel leest u o.a. tot welke boeiende artikelen dat heeft geleid.

Handelingen is voortaan gratis beschikbaar op Openjournals bij onze nieuwe uitgever Radboud University Press.  

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze digitale Nieuwsbrief.

beeld aankondiging 2022 4Het Handelingen-decembernummer zal gewijd zijn aan de dans. We vatten daarbij de dans exemplarisch en in brede zin op, als metafoor voor lichamelijkheid. Met die loep kijken we naar religie. Dans en religie hebben een ambivalente verhouding. Enerzijds zien we in religie het plezier, de speelsheid en de extase van de dans in rituele expressie. Anderzijds zien we het gevaar voor zinnelijkheid, zelfverlies en grensoverschrijding. Dat maakt de dans tot een uitermate geschikte en spannende insteek om naar lichamelijkheid in religie te kijken. Als ’t danst, wat danst er dan? De auteurs zullen vanuit kernthema’s uit hun eigen onderzoek (en ervaringen met dans en beweging) reflecteren op de vraag in welke zin de dans als metafoor voor lichamelijkheid in religie kan worden opgevat. Of liever religies, want het onderwerp zal vanuit verschillende wereldgodsdiensten en spirituele perspectieven benaderd worden.

DiaconieDe al langer bestaande diaconale studiekring kiest voor een nieuwe werkwijze en u bent hartelijk uitgenodigd mee te doen. De kring komt 2x per jaar digitaal bijeen en 1x per twee jaar fysiek. De eerstvolgende digitale bijeenkomst is op vrijdagmorgen 18 november 2022. Klik op 'Lees meer' voor verdere info.

Met de digitale en volledig open access­vorm waarin we Handelingen vanaf nu uitgeven ver­nieuwen we de communicatie en daarmee de band met de lezer. Daarmee hopen we ook bij te dragen aan het doel dat niet verandert, na­melijk het bieden van een onmisbare bijdrage aan het denken en handelen van aan theologi­sche en religiewetenschappelijke instellingen opgeleide professionals en het delen van de kennis die daarvoor van belang is.

Rechts op deze pagina vindt u de Agenda, met daarin de aankondiging van studiedagen, symposia, congressen en interessante bijeenkomsten op het gebied van praktische theologie en religiwetenschap.
Wilt u uw event ook bekendmaken?
Stuur uw info naar .
Indien door ons passend geacht nemen wij het op in onze Agenda.

Nieuwsbrief

Nieuw: schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van Handelingen
Klik op Nieuwsbrief

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op maandag 19 september 2022, 21:53 uur

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.