Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2020 2

(Leestijd: 1 - 2 minuten)

Schilderman Hans zw verkleindAls kind had ik het niet zo op preken. Zoals menig rooms-katholiek jongetje met een vermeende roeping had ik een eigen toga (gordijn van mijn oma), een missaaltje (de catechetische kindervariant) en zelfs een liturgisch altaar (in mini-variant uiteraard). Er was voor mijn familie dan ook veel te zien wanneer ik de mis opdroeg, katholieken belijden hun geloof immers met de ogen.
Dat het geloof niet met de oren beleefd hoefde te worden – zoals onder protestanten gebruikelijk is – was des te beter, want als kind stotterde ik zo sterk dat een preek er niet in zat. Voor mijn roomse familie al lang goed dus, maar voor mij een kwelling. Stotteren is niet leuk en de vrolijke stotteraar is echt een mythe. Ik streepte als puber al die baanperspectieven weg waarin je het woord moest voeren. Je houdt dan niet veel over. Behalve wat angsten, een dosis introversie en een flinke scheut eenzaamheid.
Het schijnt dat Mozes stotterde. God suggereert in de Epifanie van het brandende braambos dat Mozes’ broer Aäron wel voor hem zou spreken, en zo gebeurde. Prachtig. Ik had zelf die luxe niet, maar het gaf me nu wel moed dat ik God aan mijn zijde voelde staan. In de Korinthe-brieven lijkt ook Paulus te stotteren; misschien is het zelfs wel de ‘doorn in het vlees’ waarover hij spreekt. Later, als student theologie bedacht ik niet zonder enige zelftroost dat je over God alleen stotterend kunt spreken. Maar ook nu ik het stotteren grotendeels van me heb afgeschud en ik dolgraag preek in mijn eigen Studentenkerk, laat die gedachte me niet meer los. Een preek is geen prestatie maar een handicap. Geloven is ‘dealing with the undealable’ en hoe mooi is het niet dat je dat ook nog kunt horen?
Voordat er misverstanden ontstaan over dit themacluster ‘de magie van het gesproken woord’: dat gaat niet over spraakhandicaps maar inderdaad over preken. Dat unieke genre wordt prachtig belicht – én verbeeld: in een fotoserie ‘Preken is voor mij ...’
Is het woord inderdaad magie? Het antwoord laat ik graag aan de lezer, maar liever nog aan de luisteraar.

À propos, naast het themadeel in Handelingen vindt u ook telkens een deel waarin we verslag doen van de onderzoekspraktijk in de praktische theologie en religiewetenschap. U herkent dat aan de blauwe band aan de rechterzijde.

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op vrijdag 15 mei 2020, 13:30 uur
Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.