Home

Handelingen logo01A

introductie omslagen 2023 1

No events found.

beeld aankondiging 2023 2In het juninummer van Handelingen staan we stil bij onze omgang met de aarde. Klimaat- en ecologische problematieken schreeuwen om theologische bezinning op onze plaats als mensen en ons handelen ten opzichte van de aarde en al wat daar leeft. In de afgelopen decennia zijn er diverse initiatieven ontplooid om te komen tot theologie die daar aandacht voor heeft. Het onderzoeksproject Grond, dat in september 2023 aan de Protestantse Theologische Universiteit start, gaat ervan uit dat de urgentie van klimaat- en ecologische problematieken een fundamenteler perspectiefwisseling vragen dan een thematische aanpak of genitief-theologie: er is een vernieuwde, integratieve theologie nodig, waar praktische theologie onderdeel van uitmaakt.
In het komende juninummer van Handelingen, dat nauw aansluit bij dit project Grond, schetsen we eerst de contouren van wat de praktische theologie aan dat vernieuwde perspectief op ‘aarde’ kan bijdragen. We verkennen enkele specimen in de daarop volgende artikelen, die zich richten op de handelingsvelden van voorgangerschap, liturgische en diaconale praktijken.
Themaredactie: Mirella Klomp & Ciska Stark

Nieuwsbrief

Nieuw: schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief van Handelingen
Klik op Nieuwsbrief

U zoekt iets...

...over een bepaald onderwerp of thema uit Handelingen?
Via de zoekfunctie hierboven kunt u veel vinden. Typ een trefwoord en druk dan op de enter-toets of klik op het blauwe zoekicoontje

Agenda

Studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz. vindt u hieronder
(klik op de blauwe tekst voor meer info)

Laatste wijziging

  • op donderdag 18 mei 2023, 21:20 uur

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.