De toekomst is dat wat op ons toekomt. Ze is niet louter een voortzetting van het verleden maar roept de verwachting op van iets dat werkelijk nieuw is, ongedacht en onverwacht. Naar de toekomst kunnen we uitzien, maar ze doet ook een beroep op ons. Hoewel alle religies en levensbeschouwingen een toekomstverwachting kennen, is de toekomstgerichte oriëntatie in de praktische theologie en religiewetenschap duidelijk onderbelicht.
Het themanummer zet het spotlicht op toekomstgerichte benaderingen van praktijken in de zorg, het onderwijs en de kerk. De artikelen houden elk het wenselijke, het mogelijke en/of het waarschijnlijke van de toekomst voor ogen. Hoe kan een Bijbelse utopie vruchtbaar worden gemaakt? Welke scenario’s weten te anticiperen op de toekomst? Kan het wenselijke een ontwerp worden?