Home

Logo

introductie omslagen 2018 2

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Digitale artikelen

• Giessen, J.H. van der (2016). ‘Een engel heeft de toon gezet. Zingen uit het Liedboek in de klas’ in: Kerkinformatie, juni 2016, p.19.
◦ Artikel hierover van Lydia Vroegindeweij (2016). ‘Zingen op de basisschool’ op kerkmuzieknetwerk.nl
◦ Lydia Vroegindeweij (2016). Bijbehorende handreiking ‘Laat ons maar zingen! Tips en suggesties om te zingen met kinderen’

• Digitale versie Dienstboek I en II 

‘Veelkleurig vieren. Nieuwe impulsen voor de eredienst’, katern Kerkinformatie mei 2016
Literatuurlijst bij ‘Veelkleurig vieren’
Mindmap ‘Veelkleurig vieren’
◦ In het katern ‘Veelkleurig vieren’ wordt verwezen naar een aantal artikelen die eerder gepubliceerd werden in Woord & Dienst

Tijdschriften

Theologia Reformata. Tijdschrift voor gereformeerde theologie
  Themanummer over muziek (jaargang 54 nummer 4, december 2015)
Laetare. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek
Muziek & Liturgie. Tijdschrift voor kerkmuziek

Websites

www.luxetdies.nl klassieke werken bij alle bijbelboeken
www.muziekbijbel.nl liederen van seculiere popartiesten met bijbelcitaten
www.worship.calvin.edu Calvin Institute of Christian Worship
www.kerkliedwiki.nl
www.liturgievernieuwing.nl database met gegevens van kerkliederen
www.eredienstcreatief.nl EredienstCreatief. Verbindend vieren

Blogs

Muziek laat de Bijbel spreken, een blog van Heleen Weimar op Preekwijzer.
  Ze ontdekte hoe groot de rol is die muziek kan spelen in een kerkdienst, met name rondom bijbellezing, uitleg en verkondiging
  Met literatuurtips waarvan een aantal hierboven ook genoemd worden.

YouTubelinks

Marcel Zijlstra
• Aanrader: Cd Les tons de la Musique. Ensemble Gilles Binchois o.l.v. Dominique Vellard (niet meer in de handel).

Annemiek Vogels
• Meeluisteren via YouTube (Herreweghe)
• Complete cantatetekst

Jaap van den Akker:
www.kuleuven.be/thomas/page/zin-in-pop/
• Fred Omvlee, ‘Laat de Top 2000 in de kerk schallen’ in Trouw 31 december 2014
• Steven Piek, ‘Met John Lennon naar de kerk’ in Trouw 28 december 2015).
• Artiesten naar wie tieners dagelijks luisteren zijn bijvoorbeeld: Justin Bieber (‘Pray’), Lady Gaga (‘Born this way’), Cold Play (‘Fix you’), Pharrell Williams (‘Freedom’) of Hozier (‘Take me to church’).
• ‘De bestemming’ van Marco Borsato
  Wordt uitvoerig in het artikel besproken.
• ‘Engeltje’ van Jebroer
• ‘Hemel valt’ van rapper Typhoon
  Uitdagende tekst, met een prachtige clip.

Kersten Storch
www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/dementie-muziek.html

 

Literatuur

• Andel, N. van (red.) (2013). Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe Liedboek. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Barnard, M. & Haar, G. van der (red.) (2009). De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans.

• Beek, W. van (e.a.) (2014). Van vieren weten. Over liturgisch besef en de kwaliteit van de eredienst. Werkboekjes voor de eredienst, nr. 40. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Begbie, J.S. (2007). Resounding truth. Christian Wisdom in the World of Music. Grand Rapids: Baker Academic

• Berkvens-Stevelinck, Ch. & S. de Vries (2009). Vieren en brevieren. Liturgische bouwstenen voor kleine geloofsgemeenschappen. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Boendermaker, J.P. (1999). De eerste dag vieren. Liturgie voor gemeenteleden. Werken met ‘Dienstboek, een proeve’. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Bosch, R.A. (2014). Steeds weer zoeken mijn ogen naar U. De psalmen in Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Dienstboek. Een proeve. Deel I. Schrift, maaltijd, gebed (1998). Zoetermeer: Boekencentrum.

• Dienstboek. Een proeve. Deel II. Leven, zegen, gemeenschap (2004). Zoetermeer: Boekencentrum.

• Dowley,T. (…) Christelijke muziek door de eeuwen heen. Heerenveen: Protestantse Pers.

• Holwerda, K. (2014). Een nieuw lied. Handreiking bij liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Werkboekjes voor de eredienst, nr. 38. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Hoondert, M., Heer, A. de, Laar, Jan D. van (red.) (2009). Elke muziek heeft haar hemel. De religieuze betekenis van muziek. Budel: Damon.

• Jong, K.-W. de (red.) (2013). Verbindend vieren. Spelen met vormen en stijlen in de eredienst. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Jongerius, H. (2016). Verheven tijdverspilling. Liturgie vieren. Utrecht: Gooi & Sticht.

• Kok, K. (2004). De kunst van de liturgie. Kampen: Gooi & Sticht.

• Kooi, M. van der (2016). Het kleine meisje van de hoop. Nieuwe gesprekken over God en ons. Zoetermeer: Boekencentrum.

• Koopman, T. (2016). ‘Bach en zijn zangers’. Huizinga-lezing 2016. Amsterdam: Elsevier Boeken.

• Oost, G. (2006). Aan de hand van Bach. Tekst en uitleg bij een jaargang Bachcantates. Zoetermeer/Vught: Boekencentrum/Skandalon.

• Overbeeke, E. (2017). Ruhe sanfte, sanfte Ruh! Passiemuziek, een veelkleurig palet door de eeuwen heen. Heeswijk Dinther: Berne Media.

• Rijken, H. (te verschijnen voorjaar 2018). Angel Voices. The Choral Evensong in Nederland. Amsterdam, Uitgeverij Vesuvius.

• Scherder, E. (2017). Singing in the brain. Over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen. Amsterdam: Athenaeum.

• Visser, B. & P. Dijkstra (2017). Muziekteams. Praktisch handboek voor muziek in jouw kerk. Utrecht: Boekencentrum Uitgevers.

• Weij, J. (2014). Geknipt voor de liturgie. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In onderstaande Agenda vindt u studiedagen, trainingen, conferenties, symposia, opleidingen, seminars, congressen, enz.

Agenda

Laatste wijziging

  • op dinsdag 12 juni 2018, 22:13 uur