Cluster: Mystiek en pastoraat

K.E. Bras, Als de Heer het huis niet bouwt. Mystiek en kerkopbouw (287)
J. Huls, Mystiek: een bevrijdend perspectief (303)
W.J. op 't Hof, Gereformeerde mystiek (322)


Overige artikelen:

J.A. van der Ven, Het religieus bewustzijn van jongeren en de crisis van het jongerenpastoraat (342)
M.P.J. van Knippenberg, Pastoraat en zingeving (365)
J.A. van Belzen, De schaduw van het mosterdzaad. Overzicht van recente psychologische literatuur  (371)