1996

Handelingen logo01A

K.A. Schippers, De gemeente ah leergemeenschap met het oog op de toekomst (475)
R.R. Ganzevoort, Ongehoord... Ongezegd. Mannen, seksueel misbruik en geloof (488)
A.H.M. van Iersel, Krijgsmachtpastoraat in een nieuwe context. De motivatie van de militair tot deelname aan een miiitaire missie: uitdaging aan contextueel pastoraat in de kriigsmacht? (509)
H.J.C. Pieterse & J.A. van der Ven, Profetische prediking in een politiek gespannen situatie (528)
G. Heitink, Onlwikkelingen in de praktische theologie (5). Een kroniek (541)
E.R. Jonker, Inleiden en inwijden in zin en heil. Een literatuurbericht godsdienstpedagogiek, godsdienstdidactiek en catechetiek (566)

Editieredactie: E. Jonker & J. J. de Lange


Jonker, Evert, Thuis raken in geloof. Ten geleide (321)
Andree, Trees, Religieuze socialisatie in een geseculariseerde samenleving. Een onmogelijke combinatie (329)
Zoutman, Douwine, Bant: een bruisende stip in de parochie. Interview met Mathilde de Graaff (343)
Zoutman, Douwine, Bij geloofssocialisatie gaat de kost voor de baat. Interview met Frits Brattinga (347)
Zoutman, Douwine, 'Het kerkelijk jaar is een fantastische leidraad voor de lerende geloofsgemeenschap.' Interview met Hans Huitema (350)
Jongsma-Tieleman, Nel, Huis of vesting? Open of gesloten socialisatiesysteem? (354)
Roebben, Bert, Religieuze socialisatie vanuit en voorbij de kerk. Situatie, problemen en perspectief (366)
Verboom, Wim, Klein maar dapper (382)
Ploeger-Grotegoed, Joke & Albert, Spiritualiteit, godsdienstige socialisatie en gemeenteopbouw (388)
Jong, Aad de, Religieuze socialisatie en leren verstaan (409)
Lanser, Alma, 'Geef dat het van ons leert te kijken...' De functie van thuisrituelen in de religieuze socialisatie (426)
Lange, Jaap de, Religieuze socialisatie en catechetisch ondersteuningsbeleid. Een verkenning (439)
Jonker, Evert, Kwetsbare godsdienstige socialisatie: een uitdaging (453)

Artikelencluster: Postmodemisme en kerkelijk beleid


C.A, van Peursen, 'Postmodern': een nieuwe context voor beleid?
L. Laeyendecker, Kerk en tegencultuur 

 
Overige artikelen


P. Denneman & J. Litjens, Hoe lilurgle (en de voorbereidlng ervan) helendkan werken
R.M. Bons-Storm & A. Imbens-Fransen, Pastoraal aan daders van incest en hetperspectief van de slachtoffers
G.M.F. Troch, Literatuuroverzicht feministische theologie/vrouwenstudies theologie en pastorale praktljk
J.H. van der Laan, Literatuuroverzicht homiletiek

Editieredactie: Wim Rooijakkers & Hans Siemerink


Rooijakkers, W.M. & Siemerink, J.A.M., Pastoraat en levensbeëindiging. Ten geleide (105)
Tongeren, J.H.M. van, Levensbeëindigend handelen in de geneeskundige praktijk (113)
Dekkers, W.J. M., Het staken van vocht- en voedseltoediening bij patiënten in een aanhoudend vegetatieve toestand (149)
Hoogen, A.J.M. van den, Tragiek en barmhartigheid. Theologische reflecties over levensbeëindiging (166)
Bakema, M., 'Ik geef ze nog één dag om afscheid van me te nemen... (184)
Bakema, M., 'Nu moet het maar gebeuren' (192)
Bruggeman, P., De pastor en de vraag om levensbeëindiging (199)
Ven, J.A. van der, Religieuze en morele aspecten van de geestelijke verzorging bij levensbeëindiging (212)

D. Tieleman, De pastor als grensganger. Pastoraat in een postmoderne context voorbij restauratie en secularisatie
E. Elshout, Het gehandicapte lichaam. Een pleidooi voor een nieuwe metafoor
G. Groener, De kerkelijke vrijwilliger in beweging. Signaleringen en vragen
W. Berger, Parochie-ontwikkeling in een tijd van kerkelijke malaise. Een gesprek met Wim Al
M. den Dulk, Kernkracht. Een bespreking van J. Hendriks, Terug naar de kern
M. van Knippenberg, Ontwikkelingen in de poimeniek. Een literatuurbericht
E. Jonker, Godsdienstpedagogiek, catechetiek en godsdienstdidactiek

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.