1997

Handelingen logo01A

Editieredactie: Jan Hendriks, André Lascaris & Hans-Georg Ziebertz

 

Op spiritueel gebied is veel in beweging. In allerlei leefwereiden is er vraag naar spiritualiteit. Er ontstaan nieuwe religieuze bewegingen. Mensen ontwikkelen rituele vormen en zij gebruiken symbolen, soms zonder te beseffen waarnaar die verwijzen. De kerk blijkt daar buiten te staan, hoewel ook leden van haar in deze ontwikkelingen deelnemen. Daaruit worden breuken zichtbaar tussen kerk en andere facetten van he! leven. De centrale vraag van dit themanummer is: kunnen er bruggen worden geslagen naar die verschillende leefwerelden? Kan de kerk in die processen herkenbaar participeren?

Dit nummer bestaat uit drie delen:
Orientatie - Wat is er eigenlijk gaande; hoe kunnen die ontwikkelingen worden geduid?
Praktijkverkenning - Hoe komen we geloven/religie/kerk tegen in de verschillende leefwerelden, zoals de media, film, muziek? Hoe pogen pastores die in deze en andere leefwerelden werken, herkenbaar aanwezig te zijn? En hoe proberen pastores in de 'gewone' territoriale gemeente geloof en levensvragen bij elkaar te. brengen?
Evaluatie - Kan de gemeente de uitdaging aan? Daarbij concentreren we ons op twee thema's: wat impliceert dit voor de pastor, en: welke eisen stelt dit aan de vormgeving van de gemeente?

 

Hendriks, J., Lascaris, A. & Ziebertz, H.-G., Breuken en bruggen. Herkenbare kerkelijke presentie in de samenleving. Ter inleiding (105)
Ziebertz, H.-G., Religie in de moderniteit? (110)
Stoppels, S., Herkenbare bescheidenheid (125)
Wit, H. de, Kerkelijke presentie in missionair perspectief (137)
Draulans, V., Kan 'het Koninkrijk' nog inspireren? Over herkenbare presentie van geloof en kerk in onze huidige samenleving (153)
Henau, E., De aanwezigheid van geloof en kerken in de media (168)
Winkel, J. te, Op weg naar Nergenshuizen (173)
Berk, T. van de, Laterna magica. Film als spiegel van het spirituele (180)
Menken-Bekius, C., Oude en nieuwe rituelen: een kwestie van vraag en aanbod?
Zuidmeer, T, Kerk in een huis van bewaring (195)
Zoutman, D., Diaconaal Centrum is er voor gasten én vrijwilligers. Interview met Hanny Korstjens en Gre Weel (201)
Irik, P., Door het leven gewijd (205)
Zwart, I. de, Met elkaar aan het woord komen (210)
Wijer, E. de, De territoriale tamarinde. Over de mogelijkheden van de territoriale presentie van de kerk in de moderne cultuur (215)
Knippenberg, T. van & Sonnberger, K, Pastor pontifex (221)
Groener, G. & Hendriks, J., De gemeente op het kerkplein en op het marktplein (230)

Op spiritueet gebied is veel in beweging. In allerlei leefwereiden is er vraag naar spiritualiteit. Er ontstaan nieuwe religieuze bewegingen. Mensen ontwikkelen rituele vormen en zij gebruiken symbolen, soms zonder te beseffen waarnaar die verwijzen. De kerk blijkt daar buiten te staan, hoewel ook leden van haar in deze ontwikkelingen deelnemen. Daaruit worden breuken zichtbaar tussen kerk en andere facetten van he! leven. De centrale vraag van dit themanummer is: kunnen er bruggen worden geslagen naar die verschillende leefwerelden? Kan de kerk in die processen herkenbaar participeren?

 

Dit nummer bestaat uit drie delen:

Orientatie - Wat is er eigenlijk gaande; hoe kunnen die ontwikkelingen worden geduid?

Praktijkverkenning - Hoe komen we geloven/religie/kerk tegen in de verschillende leefwerelden, zoals de media, film, muziek? Hoe pogen pastores die in deze en andere leefwerelden werken, herkenbaar aanwezig te zijn? En hoe proberen pastores in de 'gewone' territoriale gemeente geloof en levensvragen bij elkaar te. brengen?

Evaluatie - Kan de gemeente de uitdaging aan? Daarbij concentreren we ons op twee thema's: wat impliceert dit voor de pastor, en: welke eisen stelt dit aan de vormgeving van de gemeente?

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.