1997

Handelingen logo01A

Artikelencluster: 'Urban mission'

In dit nummer eerst twee bijdragen van redactionele aard. In verband met diens ernstige ziekte heeft Eric Vossen enige tijd geleden afscheid moeten nemen als lid van de redactie. We staan stil bij dit afscheid nu daaraan ook de - uitgestelde - consequentie verbonden wordt dat zijn naam uit het colofon van Praktische Theologie wordt geschrapt. Gerben Heitink besteedt namens de redactie aandacht aan de betekenis van Eric Vossen voor de praklische theologie in het algcmeen en voor ons tijdschrift in het bijzonder.
Daarna staat Evert Jonker stil bij het overlijden van ons oud-redactielid Foeke Kuiper; in een 'in memoriam' schetst hij zijn betekenis voor de godsdienstpedagogiek en voor ons tijdschrift.
Wat de artikelen in dit nummer betreft, gaat het eerst over het pastoraat in een verstedelijkte context ('urban mission'). Aan de hand van het levensverhaal van een buurtbewoonster schetst Herman IJzerman vier modellen van pastoraal werk in kansarme buurten. Hij beschrijft en bereflecteert hoe het werk van het oudewijkenpastoraat een bijdrage is aan de samenlevingsopbouw en van daaruit aan de kerkopbouw. Deze presentatie van oudewijkenpastoraat is vervolgens voor Roger Weverbergh aanleiding voor een reflectie op drie thema's. Allereerst analyseert hij het agogisch werkmodel van 'urban mission'. Vervolgens overdenkt hij de 'Copernicaanse wending' die IJzerman in zijn artikel signaleerde en gaat hij in op de ecclesiologische denkbeelden die daaraan gekoppeld zijn. Afsluitend en evaluerend stelt hij de bredere vraag naar mogelijkheden van 'evangelisatie" in de context van een (post)moderne cultuur.
In zijn artikel 'Pastoraat als tegenspraak' presenteerl Johan Smit een model om pastorale gesprekken te verdiepen en ze betekenisvoller te maken voor zowel pastorant als pastor. Kern van het model is dat pastores zich niet beperken tot empathisch luisteren, maar zich ook actief als tegenspeler van pastoranten durven opstellen.
Niet alleen het verhaal in James Redfields boek 'Dc Ceiestijnse belofte' is intrigerend, ook het feit dat hct boek bij zo'n groot publiek blijkt aan te spreken vormt een boeiend gegeven. Hoe is de inhoud van dit boek (een 'spirituele parabel') le beoordelen en welke theologische, respectievelijk pastorale vragen zijn er te stellen bij dit boek en bij de grote belangstelling ervoor?
Zoals gebruikelijk twee literatuuroverzichten tot slot. Joep de Hart bespreekt recente godsdienstsociologische boeken, terwijl Harry Stroeken de jongste godsdienstpsychologische literatuur voor ons in kaart brengt.

 

Artikelen

Afscheid van Eric Vossen

In memoriam Foeke Kuiper

Herman IJzerman, Pastoraat als dienst aan de buurt

R. Weverbergh, Samenieving, dan kerk!

Overige artikelen

J.H. Smit, Pastoraat als tegenspraak

D. Tieleman, Pastoraat in de Spiegel van de Celestijnse belofte

J.J.M. de Hart, Een bespreking van recente godsdienstsociologische boeken

H.P.J. Stroeken, Literatuuroverzicht godsdienstpsychologie

 

In dit nummer eerst twee bijdragen van redactionele aard. In verband met diens ernstige ziekte heeft Eric Vossen enige tijd geleden afscheid moeten nemen als lid van de redactie. We staan stil bij dit afscheid nu daaraan ook de - uitgestelde - consequentie verbonden wordt dat zijn naam uit het colofon van Praktische Theologie wordt geschrapt. Gerben Heitink besteedt namens de redactie aandacht aan de betekenis van Eric Vossen voor de praklische theologie in het algcmeen en voor ons tijdschrift in het bijzonder.

Daarna staat Evert Jonker stil bij het overlijden van ons oud-redactielid Foeke Kuiper; in een 'in memoriam' schetst hij zijn betekenis voor de godsdienstpedagogiek en voor ons tijdschrift.

 

Wat de artikelen in dit nummer betreft, gaat het eerst over het pastoraat in een verstedelijkte context ('urban mission'). Aan de hand van het levensverhaal van een buurtbewoonster schetst Herman IJzerman vier modellen van pastoraal werk in kansarme buurten. Hij beschrijft en bereflecteert hoe het werk van het oudewijkenpastoraat een bijdrage is aan de samenlevingsopbouw en van daaruit aan de kerkopbouw. Deze presentatie van oudewijkenpastoraat is vervolgens voor Roger Weverbergh aanleiding voor een reflectie op drie thema's. Allereerst analyseert hij het agogisch werkmodel van 'urban mission'. Vervolgens overdenkt hij de 'Copernicaanse wending' die IJzerman in zijn artikel signaleerde en gaat hij in op de ecclesiologische denkbeelden die daaraan gekoppeld zijn. Afsluitend en evaluerend stelt hij de bredere vraag naar mogelijkheden van 'evangelisatie" in de context van een (post)moderne cultuur.

 

In zijn artikel 'Pastoraat als tegenspraak' presenteerl Johan Smit een model om pastorale gesprekken te verdiepen en ze betekenisvoller te maken voor zowel pastorant als pastor. Kern van het model is dat pastores zich niet beperken tot empathisch luisteren, maar zich ook actief als tegenspeler van pastoranten durven opstellen.

Niet alleen het verhaal in James Redfields boek 'Dc Ceiestijnse belofte' is intrigerend, ook het feit dat hct boek bij zo'n groot publiek blijkt aan te spreken vormt een boeiend gegeven. Hoe is de inhoud van dit boek (een 'spirituele parabel') le beoordelen en welke theologische, respectievelijk pastorale vragen zijn er te stellen bij dit boek en bij de grote belangstelling ervoor?

 

Zoals gebruikelijk twee literatuuroverzichten tot slot. Joep de Hart bespreekt recente godsdienstsociologische boeken, terwijl Harry Stroeken de jongste godsdienstpsychologische literatuur voor ons in kaart brengt.

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.