Joos van Vugt, Na de ommekeer. Mensen met HIV na de introductie van de combinatietherapie (491)

Hans Siemerink, Seks, geloof en rituelen: de bagage van een aidspastor. In gesprek met een aidspastor (508)

Carlo Leget, Innerlijke ruimte en levenseinde. Pastoraat en de omgang met morele problemen in de terminale zorg (521)

Gerben Heitink, Ontwikkelingen in de praktische theologie (9). Een kroniek (538)

Jan Hendriks, Literatuuroverzicht gemeenteopbouw (3) (559)