2008

Handelingen logo01A

Editieredactie: Wim Smeets, Kris Vissers & Ries van de Sande

 

Overzicht artikelen

Kris Vissers, Jeroen Hasselaar, Ries van de Sande & Wim Smeets, Palliatieve zorg in stervensbegeleiding (2)
Ries van de Sande, Jeroen Hasselaar, Judith Prins & Wim Smeets, ‘Ik zal de oogst niet zien…’ Spirituele zorg voor stervenden in een ziekenhuis: een multidisciplinaire benadering (13)
Daan Van Speybroeck, Kunst, met de dood voor ogen (27)
Marinus van den Berg & Carlo Leget, Grenzen om te leven bevraagd (39)
Hans Schilderman & Hanneke van Laarhoven, Kwaliteit van leven in de zorg rond het levenseinde (45)
Martine Bakema, Sterven in vrede, met een zegen op de lippen (53)
Thomas Quartier, Rituele creativiteit en stervensbegeleiding (57)
Yvonne Engels & Ries van de Sande, ‘Het schaap en de herder: elkaar ontgroeid?’ Over palliatieve ketenzorg (63)

 

Editieredactie: Sake Stoppels


Overzicht artikelen

Florus Kruyne, Een taalspel van hoop. Oplossingsgerichte gespreksvoering in pastoraat en geestelijke verzorging (4)
Irene van der Meulen, Ja of nee? Conciliaire besluitvorming in de plaatselijke kerk bij heikele kwesties (15)
Anne Stael, Mogelijk, niet gemakkelijk. Samenwerking tussen imams en pastores (27)
Gé Speelman, Leiderschap als gespreksthema tussen christenen en moslims (39)
Jan Post Hospers, Over soebatten en plaatselijke contacten tussen moslims en christenen (54)

+ Rubrieken: Aan de lezer, Beeldbeschouwing, Boekbespreking, Column, Webnieuws, Wetenschapsnieuws, Bij de voorkant, Agenda

Editieredactie: Maarten den Dulk, Bart Koet & Corja Menken-Bekius


Overzicht artikelen

Maarten den Dulk, Bart Koet & Corja Menken-Bekius, De Bijbel functioneel (4)
Marcus van loopik, Een leeg altaar. De praktijk van bijbelverhalen in de Joodse traditie (7)
Bart Koet, Woord in beeld. Over katholieken en Bijbel (17)
Klaas Spronk, Bijbel en praktijk in de protestantse traditie (26)
Maarten den Dulk & Corja Menken-Bekius, De kruisweg van Flop Vinken (37)
Marie-José van Bolhuis, Ook het Boek blijft open. Over een bijbelgroep in de psychiatrie (41)
Huub Oosterhuis, Het visioen tot ritueel gelouterd. Tien aantekeningen over Bijbel en liturgie (45)
Maarten den Dulk & Corja Menken-Bekius, Echte kunst is religieus. Op bezoek bij Jaap de Vries (51)
Ingrid de Zwart, Leren aan de Bijbel. Een zoektocht (55)
Marius van Leeuwen, In het krachtenveld van de Bijbel. Enkele hermeneutische kanttekeningen (62)

 

Editieredactie: Henk de Roest


Overzicht artikelen

Jodien van Ark & Theo Witkamp, Casus en reflectie: De zondag zonder organist (3)
Casus: Kerkverlaters (15)
Thomas Quartier, Vieren als gemeenschap? Reflectie bij de casus ‘Kerkverlaters’ (17)
Casus: Leven in liturgie. Bibliodrama in de zondagsviering (22)

Nico Derksen, Geloofscommunicatie door middel van bibliodrama. Reflectie bij de casus ‘Leven in liturgie’ (27)
Casus: Toneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst? (31)

Hans Siemerink, Wat is er al dan niet ‘Bijbels’ aan toneel in de kerkdienst? Reflectie bij de casus ‘Tonneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst?’ (34)
Corja Menken-Bekius, Casus en reflectie: Als het zout niet meer zout… (38)
Casus: Leiderschap en ambt (44)

Henk de Roest, Het ambt is ‘spiritueel’ of het is vacant. Reflectie bij de casus ‘Leiderschap en ambt’ (47)
Theo Boer, Moreel beraad en moreel beleid in de kerk (56)

 

Editieredactie: Evert Jonker & Alma Lanser-van der Velde


Overzicht artikelen

Henk Kuindersma, Van kindervragen naar kindertheologie. Een introductie van een nieuwe godsdienst-pedagogische aanpak (5)
Erik Renkema, Zin in ontwerpen (20)
Evert jonker, De wijsheid van kinderen. Interview met Irene Kool (31)
Anne Westerduin-de Jong, Kind van de rekening. Over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen (36)
Riet Fiddelaers-Jaspers, Kinderen en hun levensvragen bij de dood (46)
Marleen Westerhof, ‘Je hebt God vaak nodig, zonder hem kom je er niet’. In gesprek met jonge tieners over geloof en kern (57)
Evert Jonker, Kinderen en volwassenen theologiseren samen. Enkele achtergronden (66)

 

Deze website gebruikt cookies. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u daarmee akkoord.