Editieredactie: Henk de Roest


Overzicht artikelen

Jodien van Ark & Theo Witkamp, Casus en reflectie: De zondag zonder organist (3)
Casus: Kerkverlaters (15)
Thomas Quartier, Vieren als gemeenschap? Reflectie bij de casus ‘Kerkverlaters’ (17)
Casus: Leven in liturgie. Bibliodrama in de zondagsviering (22)

Nico Derksen, Geloofscommunicatie door middel van bibliodrama. Reflectie bij de casus ‘Leven in liturgie’ (27)
Casus: Toneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst? (31)

Hans Siemerink, Wat is er al dan niet ‘Bijbels’ aan toneel in de kerkdienst? Reflectie bij de casus ‘Tonneel, drama, mime, etc. in de kerkdienst?’ (34)
Corja Menken-Bekius, Casus en reflectie: Als het zout niet meer zout… (38)
Casus: Leiderschap en ambt (44)

Henk de Roest, Het ambt is ‘spiritueel’ of het is vacant. Reflectie bij de casus ‘Leiderschap en ambt’ (47)
Theo Boer, Moreel beraad en moreel beleid in de kerk (56)